Ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς θεραπείας του σώματός σας και φανερώστε τη λάμψη που υπάρχει στα κύτταρα σας. Το πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τη θεραπεία τραυμάτων που δεν επουλώνονται εύκολα, και εφαρμόζεται πλέον και στην αισθητική πλαστική χειρουργική. Με την απομόνωση μιας συγκεντρωμένης ομάδας κυττάρων του αίματος που ονομάζονται αιμοπετάλια, μπορούμε να επιταχύνουμε την ικανότητα του σώματος να αυτοθεραπεύεται. Τα πρωτόκολλα στην απομόνωση των αιμοπεταλίων διαφέρουν από εφαρμογή σε εφαρμογή, και τα αποτελέσματα ποικίλουν αναλόγως. Τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις θεραπείες PRP αυξάνονται. Παρακαλούμε κλείστε μια συνεδρία, για περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά.

High quality service, Tailored health care

Schedule a consultation

© THE DEZVEN. ALL RIGHTS RESERVED.
Sitemap

Aesthetic Plastic Surgery